Van simpel advies tot totale ontzorging

Ontzorgen betekent voor ons dat wij (complexe) veranderingen in samenspraak met u en uw medewerkers volledig, kraakhelder met een maximaal draagvlak voor u doorvoeren.

Het gaat om resultaten, niet om het schrijven van rapporten. Om uw veranderdoel te bereiken bepalen we in gezamenlijk overleg de beste en meest effectieve oplossingen om deze vervolgens met en voor u te implementeren. Dit doen wij pragmatisch, (kosten)effectief, eerlijk en transparant.

Onze senior experts maken organisaties toekomstbestendig. Wij transformeren organisaties en maken van werknemers gedreven en geëngageerde medewerkers. Daarbij zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, inzet, motivatie en continue verbeteren sleutelbegrippen.

Ons team is multidisciplinair samengesteld. Deze brede denktank met veel kennis, kunde en veel ervaring met allerhande verandertrajecten maakt dat in combinatie met een enorme gedrevenheid, enthousiasme en menselijke benadering, onze langdurige relaties ons een zeer hoge klantwaardering toekennen.

Blconsult

Onze expertises

BWstratexec

INSPIREREND & EFFECTIEF LEIDERSCHAP

COACHENDE- , DIENENDE

MANAGEMENTSTIJLEN

 

De voor uw organisatie best passende stijlen. Inspireren, coachen, dienen. Gezamenlijk realiseren van doelstellingen op basis van een uitdagende visie en organisatiestrategie, nu en in de toekomst. Voorbeeldgedrag. Bouwen aan vertrouwen en persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel.

Hogan meetmethodieken. Coaching, opleiding en training.

 

Lees meer

ORGANISATIECULTUUR

VEILIGHEIDSCULTUUR

CROSS CULTURAL MANAGEMENT

 

Hofstede organisatie cultuurmeting + bepalen optimale cultuur. Maximaal engagement van medewerkers. Gezamenlijk en gedreven de beste resultaten behalen. Verantwoordelijkheden nemen. 3A=Afstemmen, Afspreken, Aanspreken.  Risico’s in beeld. Kiezen voor veiligheid en hier vol voor gaan. Internationale perfect samenwerkende managementteams

 

Lees meer

BWorganisatiecultuur

PROCESSEN & WERKWIJZEN

ORGANISATIESTRUCTUUR

ZELFORGANISERENDE, ZELFSTURENDE TEAMS

 

Processen optimaliseren LEAN maken, LEAN managen en -denken. Reduceren van verspillingen en verhoging van kwaliteit. Optimale benutting van kennis en kunde medewerkers. De organisatiestructuur die strategie en processen optimaal ondersteunt. Verantwoordelijkheden waar ze horen, Team eigenaarschap en Zelfsturing.

 

Procesoptimalisatie

Zelfsturing

Onze
projecten

Wij (hebben) mogen werken voor zowel kleine nationale als grote internationale ondernemingen waar een solide fundering legden voor substantiële verbetering en/of een winstgevende groei. Wij zijn goed ingevoerd in de businessdynamiek van sectoren als Agri & Food, Industrie, Petrochemie, Maritiem, Handel, Zakelijke- en Financiële dienstverlening, Overheden, Zorg, Onderwijs en Woningcorporaties. 

Voorbeelden van verandertrajecten die wij uitvoerden zijn:

 • Bouwondernemingen (NL/B): Invoeren van LEAN / LEAN cultuur.
 • Bouwonderneming (NL): MT training management
 • Internationale Computer Producent (Wereldwijd): Internationaal cultuur programma
 • Verhuurbedrijf AV producten (NL): Verhogen van duurzame inzetbaarheid
 • Luchtvaartmaatschappij (Wereldwijd): Internationaal management programma
 • Bouwonderneming (NL): Verhogen duurzame inzetbaarheid medewerkers
 • Technische groothandel (NL/B): Doorvoeren van een brede cultuurverandering
 • GGD instelling: Invoeren van High Performance Organisatie plus opleidingstraject
 • Dienstverlenende organisatie (NL): Invoeren van zelfsturing
 • Zorginstellingen (NL): Invoeren van zelfsturing
 • Ziekenhuis (NL); Verbetertraject Veiligheidscultuur. Risico analyse
 • Installatiebedrijf (NL): Cultuurverandering
 • Afvalverwerkingsbedrijf (D): Strategie executie
 • Verzekeraar (NL): Training
 • Zorginstelling (NL): Efficiëntievergroting
 • Verhuurbedrijf Zwaar materieel (NL): Training
 • Handelsorganisatie (NL): Salesoptimalisatie
 • Detailhandel (NL): Salesoptimalisatie, procesoptimalisatie
 • Producent van verpakkingen (NL): Procesoptimalisatie
 • Installatiebedrijf Electro (NL): Strategie executie
 • Producent Laboratorium Intrumenten (NL): Heropzet internationaal verkoopnetwerk
 • Architectenbureau (NL): Voorbereiding schaalvergroting
 • Bouwonderneming (B, NL): Invoering lerende organisatie
 • Havenbedrijf (NL): Coaching Middenkader
 • Thuiszorgorganisatie (NL): Optimalisatie financiële afdeling en invoering Shared Service Centre
 • Petrochemie (NL/B): Optimaliseren van administratieve afdelingen
 • Olieproducent (Europa): Internationaal management programma
 • Afvalverwerkende organisatie (NL/B/D): Salesoptimalisatie
 • Frisdrankenproducent (NL): Integrale verandering cultuur, processen, aansturing
 • Middelgrote gemeenten (NL): Heropzet van de HR functie
 • Staalproducent (NL/UK): Procesoptimalisatie
 • Olieproducent (NL/Afrika): Procesoptimalisatie
 • Opslag- en overslagbedrijf (NL/B): Trainingstraject
 • Enzovoort

Zie meer uitgewerkte voorbeelden

null
Samen weeskinderen steunen in Afrika!
Steunen