Analyse

Aan een goede therapie gaat een juiste diagnose vooraf.

 

Interact Consultancy is van mening dat een diepgaand veranderproces altijd door een zorgvuldige  analyse voorafgegaan dient te worden. Door een exacte bepaling van oorzaken wordt tot de kern van het probleem doorgedrongen en kan pas dan tot verandering worden overgegaan.

 

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van veel soorten analyse:

  • Diepteinterviews
  • Bedrijfsscan (nulmeting o.a. Interact Scorecard)
  • Medewerkers tevredenheidsonderzoeken (Hewitt)
  • Competentiemetingen vanuit 90 – 360 gr. perspectief
  • Organisatiecultuur (gelicenceerd Geert Hofstede model)
  • Procesefficiency
  • INK en Baldridge
  • en vele andere
BLcharts2