Analyse

Aan een goede therapie gaat een juiste diagnose vooraf.

Wij zijn geen rapportenschrijvers en wij zijn geen symptoombestrijders. Dus vinden wij dat voorafgaand aan een veranderproces van een zekere omvang altijd een zorgvuldige analyse noodzakelijk is. Pas na een exacte vaststelling van het kernprobleem kan tenslotte echt effectief tot verandering worden overgegaan.

Wij voeren meerdere soorten analyse uit voor zover deze relevant zijn voor de door u aangegeven veranderdoelstelling. Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij de kennis van de organisatie over de organisatie optimaal benutten. Standaard houden wij daartoe een forse reeks interviews die ons in staat stelt om een eerste denkrichting te bepalen. Tevens draagt dit sterk bij aan het verkrijgen van draagvlak.

De technieken die wij veelal toepassen zijn:

  • Diepteinterviews
  • Organisatiecultuur (gelicenceerd Geert Hofstede model)
  • Veiligheidscultuur (verbeterd SHELL Hearts & Mindsmodel)
  • Leiderschapstesten (Hogan)
  • Organisatiescan (nulmeting o.a. Interact Scorecard)
  • Medewerkers tevredenheidsonderzoeken (Hewitt)
  • Competentiemetingen vanuit 90 – 360 gr. perspectief
  • Leiderschapstesten (Hogan)
  • DILO
  • Brown paper (Value mapping)

en vele andere

BLcharts2
DutchEnglishGermanFrenchRussianChinese (Simplified)SpanishArabicItalian