Bouw

Er is momenteel veel gaande in de bouw. Personeelstekorten, nieuwe technieken zoals Lean, BIM (en virtual reality) en prefab hebben hun intrede gedaan en worden reeds door velen zeer succesvol toegepast.

De bouw is echter ook een sector waar nog uitermate veel inefficiëntie te vinden is. Veelal is dit het gevolg van de specifieke cultuur die onder andere gekenmerkt wordt door een Top-Down benadering en een traditionele en behoudende instelling. Hierdoor vindt vernieuwing, leren en verbetering niet altijd plaats. Waar andere sectoren allang nieuwe strategische routes volgen, blijft de bouw op de oude voet verder gaan.

Dit geldt niet voor bouworganisaties en onderaannemers die door Interact worden begeleid. Wij leren slimmere werkmethodes aan, introduceren Lean, wij vergroten de commerciele slagkracht of verbeteren interne processen en culturen. Daarnaast professionaliseren wij de organisaties. Dit onder andere op het gebied van HR (personeelszaken) en effectief leiderschap. 

Speciaal zijn kwaliteit en dus faalkosten gedurende het gehele proces de aandacht waard. Deze zijn haast nergens zo geaccepteerd als in de bouw. Faalkosten van 10% worden haast standaard ingecalculeerd en dat in een sector waar prijzen en marges sterk onder druk staan! Door de diepgaande kennis van onze consultants en de deskundigheid van onze organisatie in de bouwsector, weten wij organisaties niet alleen binnen veilig vaarwater te houden, maar tevens een groei te laten doormaken, ook in moeilijkere tijden.

Ons proces is transparant en meetbaar

 

Onze langdurige ervaring in de bouwsector maakt dat wij in staat zijn om middels een vooraf vastgesteld plan en dus tijdsbestek, onze gemeenschappelijke doelen te realiseren. Tussentijdse evaluatie van mijlpalen zorgen hierbij voor dat een optimale transparantie en inzicht rond de reeds behaalde en de nog te realiseren resultaten.

Onze ervaring omvat o.a. verbetering van commerciele slagkracht, herstructurering, procesoptimalisatie, invoering van kwaliteitssystemen etc. We leiden u langs een stijgende lijn naar World Class Performance. Daarbij hanteren we het beste van de meest krachtige methodes en technieken uit o.a. TQM, PDCA en Lean. Uniek voor onze aanpak zijn hierin de zeven basisprincipes die wij onder onze regie door de organisatie deels zelf laten uitvoeren:

1.creeer urgentiegevoel en een gemeenschappelijke ambitie
2.het zichtbaar maken van verliezen
3.het teamgericht vaststelllen van de beste oplossingen
4.procesgericht organiseren en doorvoeren van verbeteringen
5.nieuwe standaarden overeenkomen en borgen
6.successen zichtbaar maken
7.nieuwe werkwijzen borgen                                                  

Blmanhelm
DutchEnglishGermanFrenchRussianChinese (Simplified)SpanishArabicItalian