​Met het IHMS programma nemen we organisaties in modulaire vorm mee om in kleine stapjes steeds veiliger te worden. Haalbaar, realistisch en zelfs leuk.

Het IHMS programma gaat over gedrag. Het bestaat uit praktische workshops, een safety game, ondersteunende materialen en handvatten voor in de praktijk. De opbouw maakt dat bestaande issues stap voor stap en in een logische worden aangepakt. Dit te beginnen met Management Commitment. Sommige modules zijn voor iedereen van toepassing en sommige modules meer voor bepaalde personen of functies binnen de organisatie.

​Het IHMS programma verbindt medewerkers in de organisatie door het gezamenlijke belang en de bedoeling van veiligheid (weer) scherp te krijgen. Het creëert een blijvende verandering door het aanboren van de intrinsieke motivatie en persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel.

​Niet alle modules behoeven te worden gevolgd. Wij adviseren, maar U bepaalt welke u het meest relevant vindt. Middels onze train de trainer modules traint u uw eigen interne IHMS trainers, waardoor blijvende verandering nog meer gewaarborgd wordt.