Industrie

In een mondiale economie, heerst er een toenemende druk op de industrie. Dit ongeacht de specifieke sectoren waarin deze opereert. In het licht van de toenemende concurrentie zijn innovatie, efficiente processen, kostenbeheersing, kwaliteitsbeheersing en optimaal gebruik van onze resources de gemeenschappelijke drivers van succes. Daarnaast zijn er nog de sector-specifieke kwesties die een eigen aanpak behoeven.Allen, of het nu productie omgevingen betreft tbv frisdranken, elektrotechniek, de bouw, chemicalien of bijv afvalverwerking, profiteren van de diepgaande kennis van onze consultants en de deskundigheid van onze organisatie.

Met onze zeer gestructureerde manier van werken weten wij niet alleen het management voor ons te winnen maar ook diegenen die dagelijks de processen uitvoeren. Middels onze Top-down / Bottom-up benadering draagt een ieder optimaal bij aan het verbeteringsproces en voelt een ieder zich maximaal verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

Ons proces is transparant en meetbaar

Onze langdurige ervaring in de industriele sector maakt dat wij in staat zijn om middels een vooraf vastgesteld plan en dus tijdsbestek, onze gemeenschappelijke doelen weten te realiseren. Tussentijdse evaluatie van mijlpalen zorgen hierbij voor dat een optimale transparantie en inzicht rond de reeds behaalde en de nog te realiseren resultaten.

Onze ervaring in de industriele sector omvat o.a. herstructurering, procesoptimalisatie, invoering van belangrijke subprocessen, invoering van kwaliteitssystemen etc. We leiden u langs een stijgende lijn naar World Class Performance. Daarbij hanteren we het beste van de meest krachtige methodes en technieken uit o.a. TQM, PDCA, Six Sigma en Lean. Uniek voor onze aanpak zijn hierin de zeven basisprincipes die wij onder onze regie door de organisatie deels zelf laten uitvoeren:

1.creeer urgentiegevoel en een gemeenschappelijke ambitie
2.het zichtbaar maken van verliezen
3.het teamgericht vaststelllen van de beste oplossingen
4.procesgericht organiseren en doorvoeren van verbeteringen
5.nieuwe standaarden overeenkomen en borgen
6.successen zichtbaar maken
7.nieuwe werkwijzen borgen                                                                           

Bloilplatform