De Interact Safety Culture Survey is een perfect instrument om een diepgaand inzicht te krijgen in de veiligheidscultuur van uw organisatie.

Deze wordt online uitgevoerd onder alle relevante medewerkers van uw onderneming. Dit kan vanachter de laptop of pc, maar het kan ook vanaf de smartphone of tablet .

Juist omdat deze online is kunt u veel medewerkers (desgewenst organisatiebreed) mee laten doen en vergaart u in zeer korte tijd veel input. Het is niet alleen een instrument waarbij het management actief betrokken is, maar (juist ook) de uitvoering.

Interessant is ook dat u landen, regio’s, afdelingen of welk detail dan ook in beeld krijgt. En dat u daarmee inzicht heeft in grote algemene delers dan juist meer specifieke gebieden of organisatie functies.

Wij combineren de SCS veelal met diepte-interviews om nog meer inzicht te verkrijgen over het hoe en het waarom achter bepaalde antwoorden.

DOELSTELLINGEN VAN EN MOGELIJKHEDEN MET DE INTERACT SAFETY CULTURE SURVEY 

• Met de Interact Safety Culture Survey maakt u de veiligheidscultuur binnen uw organisatie inzichtelijk.

• De SCS draagt in belangrijke mate bij in het streven naar zero accidents

• De SCS geeft een objectief beeld waar welke pijnpunten liggen. Per unit, per vestiging, per …  

• De SCS geeft een objectief inzicht in de veiligheidscultuur op 4 niveau’s: Top management, middle management, supervisors en de uitvoering

• De SCS ondersteunt het algemeen- en het safety management bij het nemen van cruciale beslissingen

• De SCS betrekt meningen van extern ingehuurde partijen (zoals contractors)

• De SCS verstrekt inzicht in de match en mismatch tussen niveau’s binnen de organisatie.

• De SCS vormt een gedegen basis voor interviews > verbetering > continue leren

• De SCS ondersteunt de Sense of urgency. Hierdoor staan betrokkenen meer open voor noodzakelijke aanpassingen

• De SCS is een instrument om frequent vorderingen te blijven monitoren

Een resultaat van onze Safety Culture Survey