Juridische Begeleiding

Wij ontzorgen organisaties middels het verantwoord uitvoeren van een veranderingstraject. Hierbij dienen we ook zeker oog te hebben voor de juridische aspecten. Ten slotte zijn er bij veranderingen altijd medewerkers betrokken en in sommige situaties heel sterk. Denk hierbij aan herstructureringen bijvoorbeeld ten gevolge van een merger of overname.

En het is juist op het vlak van arbeidsrecht dat de ontwikkelingen heel snel gaan. Zeker met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is het arbeidsrecht sterk gewijzigd.

Onze jurist is gespecialiseerd in arbeidsrecht, ambtenarenrecht en onderwerpen op het snijvlak van arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Zij adviseert en vertegenwoordigt zowel het reguliere bedrijfsleven als (semi) overheids- en onderwijsinstellingen. Dit op het allerhoogste niveau, hetgeen u terug vindt in het resultaat. Voor het beantwoorden van uw vragen op het gebied van arbeidsrecht, het geven van advies en bijstand of wanneer een conflict uitloopt op een rechtszaak.

AVG

Interact Juridisch is gespecialiseerd in de Algemene verordening gegevensbescherming.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

 

Als u aan de slag gaat met de AVG roept dat ongetwijfeld vele vragen op:
• Wanneer hebben we het over persoonsgegevens?, • Wat is een doelbelang? • Moeten wij een Privacy Officer hebben en een Privacy Impact Assessment opstellen • Binnen de AVG wordt er onderscheidt gemaakt tussen de betrokkene, de verantwoordelijke en de verwerker. Hoe moet ik dat interpreteren? • Wat zijn de limitatieve gronden voor verwerking? • Welke eisen stelt de AVG aan informatiebeveiliging

Interact heeft de meest actuele en relevantie kennis in huis en helpt u stap voor stap door het implementatieproces heen.