Leiderschap

Uitdagingen zijn er volop. De samenleving verlangt steeds meer transparantie en betrokkenheid van de organisatie bij de omgeving. ‘Stakeholders’ willen graag boter bij de vis en medewerkers stellen het op prijs als leidinggevenden eerlijk, duidelijk en inspirerend zijn. Bovendien werken medewerkers graag in een goed geoliede organisatie waar je trots op mag zijn. Dat vraagt om gedrevenheid van medewerkers en slimme processen die dat mogelijk maken.

Effectief en maatschappelijk verantwoord samenwerken in de keten of in een netwerk is de realiteit van vandaag. Dit vraagt helder en effectief leiderschap.

De snel veranderende omgeving van organisaties vraagt om wendbaarheid, creativiteit en daadkracht. En dat vraagt van leiders dat zij de beschikbare expertise steeds weer mobiliseren en synergie in de organisatie nastreven. Deze ‘return on intelligence’ uit zich in bevlogenheid, vertrouwen, voorbeeldgedrag, creatieve en effectieve oplossingen, efficiency en bovenal meer tevreden klanten en stakeholders.

Leiderschap gaat wat ons betreft het scherp krijgen en houden van het gereedschap van een organisatie, de human resources die zich hebben verbonden. Leiderschap gaat over de eerlijke beïnvloeding van (werk)gedrag. Het gaat altijd om de interactie tussen degenen die de leiding krijgen of nemen en degenen die bereid zijn te volgen in dat wat de leider ambieert en nastreeft. Leiderschap gaat dus over relaties en wederzijdse invloed. 

Leiderschap gaat ook over samenwerken bij het realiseren van dromen, ambities en doelen. Betekenis geven aan gebeurtenissen speelt daarbij een belangrijke rol. In die zin is leiderschap het gevolg van het samenspel tussen mensen die in de ene situatie de rol van leider hebben en in de andere volger zijn. Leiderschap is dus niet altijd gebonden aan een formele rol of een formele positie. Iedereen kan het initiatief nemen om gezamenlijk een toekomst vorm te geven.

Slider04
DutchEnglishGermanFrenchRussianChinese (Simplified)SpanishArabicItalian