Modern leiderschap

Bij het optimaliseren van organisaties is het onmogelijk om leiderschap buiten beschouwing te laten. Tenslotte drukt leiderschap een enorme stempel op de aanwezige cultuur en het succes van de organisatie.

Traditioneel leiderschap moet plaats maken voor ‘Modern leiderschap’. De traditionele leiderschapsaanpak om ‘de baas’ te zijn en controle, macht en gezag uit te oefenen, is niet effectief meer, vooral niet wanneer teams op afstand werken .

In een wereldwijd onderzoek onder 20.000 werknemers kwam naar voren dat:

  • Slechts 45% van de werknemers vindt dat hun leider bijdraagt aan hun ontwikkeling.
  • Slechts 26% vindt dat hun leider samenwerking aanmoedigt.
  • Meer dan 50% van de werknemers zegt dat hun leider de controle over niets zal opgeven.

Modern leiderschap vereist andere kwaliteiten en werkstijlen.

Modern leiderschap gaat over het verbinden van medewerkers met doel, prestatie en elkaar. De beste leiders proberen niet te managen, ze geven richting en stappen dan uit de weg. Ze moedigen samenwerking, gedeeld leiderschap, innovatief denken en persoonlijke verantwoordelijkheid aan.

De belangrijkste eigenschappen van een moderne leider zijn:

Vertrouwen  – Leiders moeten vertrouwen tonen in medewerkers. Deze zelf beslissingen laten nemen en autonoom laten werken. Ze moeten ook zelf vertrouwen verdienen.

Transparantie  – Transparantie gaat hand in hand met vertrouwen. Zonder eerlijkheid en openheid kan vertrouwen nooit worden bereikt. Onderzoek toonde aan: echte samenwerking leidt tot een toename van 103% in de perceptie van de werknemerservaring 87% in de werkbeleving.

The power of empowerment

Empowerment  – Het zelf laten beslissen en bepalen wat goed is voor het werk gaf een toename van 78% in betrokkenheid, een toename van 255% de fijne beleving van het werk en de perceptie over de leider steeg met 184%.

Enablement – ​​Het is de verantwoordelijkheid van leiders om hun werknemers te ontwikkelen en te laten groeien, hen de nodige vaardigheden en ervaringen te geven om geweldig werk te kunnen leveren.

Prioriteit aan welzijn en ondersteuning  – 40% van de werknemers ervaart een matige tot ernstige burn-out. Door een ‘people first’-cultuur te hebben waarin leiders de mens als individu centraal stellen, wordt de kans op burn -out aanzienlijk verkleind.

Mentorschap – Wanneer een leider een actieve mentor is, voelen werknemers een toename van 102% in motivatieniveaus en ervaren ze hun leider 320% gunstiger.

Empathie – Het is belangrijk om de gevoelens, behoeften en uitdagingen van andere mensen te begrijpen en te erkennen. Door empathie te tonen, worden leiders veel herkenbaarder en ontwikkelen ze een sterkere band met hun teams.

Erkenning / sturen op sterkte – De inzet van mensen en waarderen, leidt tot een toename van 83% in de betrokkenheid van medewerkers.