Organisatiecultuur meten

 

Hoe bepaal je organisatiecultuur? Waarom zou je deze meten?

Interact hanteert een door Professor Geert Hofstede ontwikkeld model waarmee zowel de huidige als de meest optimale cultuur snel en gedetailleerd in beeld worden gebracht. Het model is accuraat en is wetenschappelijk verantwoord. 

U kunt daarbij aangeven welke data en hoe gedetailleerd u deze wenst te ontvangen. Omdat deze meting online uitgevoerd wordt onder (bijvoorkeur) alle medewerkers, kan er een hoge mate van detaillering worden aangeleverd. Dit kan een algemeen organisatiebeeld zijn, maar even eenvoudig kunt u snel inzicht krijgen in de onderlinge verschillen tussen afdelingen, units, divisies en zelfs binnen de diverse landen waar de organisatie gevestigd is.

Wij maken onderscheid tussen de gewenste en de optimale cultuur. Deze laatste wordt bepaald aan de hand van uw input, afgezet tegen een database (basis: metingen bij 6000+ bedrijven) van bedrijven die binnen uw of een vergelijkbare sector opereren.

culture report2

Meten op 7 dimensies.

 

Welke onderzoeksmethode levert naar kwaliteitscriteria en kwantiteitscriteria, het beste beeld op van een organisatiecultuur?

Essentieel voor iedere analyse is de hoge betrouwbaarheid. Er zijn veel eenvoudige modellen veelal gebaseerd op het concurrerende waarden model van Quinn of de modellen van Neuijen of Schein.

Onderzoek heeft aangetoond dat uitspraken vaak voor meerduidige interpretaties denkbaar zijn of dat de bijbehorende vragenlijsten beïnvloedbaar zijn.

Het nieuwe Hofstede model biedt momenteel het meest nauwkeurige resultaat.  Het meet de organisatie op 7 autonome functies en geeft een prachtige samenhang weer tussen die elementen die uw organisatiecultuur ‘maken’. 

 

Interviews met medewerkers.

De beste methodiek om te onderzoeken wat er leeft in organisaties, bij voorkeur in combinatie van het Hofstede model zijn interviews met medewerkers.

Daarom is dit onze eerste activiteit. Het eindresultaat is verreweg het meest betrouwbare vertrekpunt voor een succesvolle en duurzame organisatieverandering. 

Gewapend met het juiste inzicht volgt een succesvolle veranderaanpak.

 

geert-hofstede

Professor Geert Hofstede was een van ‘s werelds bekendste guru’s op het gebied van Internationale culturen en Organisatie cultuur. Hij ontving vele eredoctoraten van universiteiten van over de gehele wereld. 

DutchEnglishGermanFrenchRussianChinese (Simplified)SpanishArabicItalian