Veiligheidscultuur meten

measure-progress-1

Diepgaande analyses en onderliggende gedragspatronen

Zeker als er al langere tijd dezelfde ‘veiligheidsproblemen’ worden ervaren of als het verbeterproces telkens stokt of misschien al weer terug valt, wordt het essentieel om diepgaand de aanwezige veiligheidscultuur te onderzoeken. Misschien ligt uw organisatie of uw sector al onder de loupe van de inspectie.

Maar ook indien uw veiligheid op orde is en u of uw belangrijke stakeholders steeds hogere ambities hebben, wilt u weten wat uw basis is en welke verbeterkoers u dient aan te houden.

Om een duurzaam werkend veiligheidsbeleid te bewerkstelligen, is een uitgebreid onderzoek naar de onderliggende waarden, overtuigingen en gedragspatronen van de organisatie essentieel. Een onderzoek dat zich juist richt ‘onder de waterlijn’. Dat inzicht geeft in welke gedragspatronen en welke organisatiekenmerken dominant zijn en wat deze in stand houden. Deze informatie is de basis voor het inzetten van de juiste veiligheidscultuurinterventies.

Interact heeft recent een online meting geïntroduceerd waarin de Hofstede cultuurmeting is gecombineerd met de SHELL Hearts & Minds en Dupont Safety Perception cultuurmeting.

Het resultaat is een gedetailleerd inzicht hoe het met de veiligheidscultuur binnen uw organisatie is gesteld. Per afdeling weet u de veiligheidsstatus en kunt daarmee nog doeltreffender uw veiligheidscultuur op (een hoger) niveau brengen.

Deze resultaten zijn ook uitstekend geschikt om te gebruiken als (interne en externe) managementinformatie om de veiligheidscultuur te blijven monitoren. De veiligheidscultuur is immers een cruciale voorwaarde voor een duurzaam veiligheidsbeleid. Kenmerk van een generatieve organisatie is het proactief informeren van de interne organisatie en externe stakeholders.

Onze metingen brengen niet alleen uw huidige veiligheidssituatie en -cultuur in kaart, ze zijn ook al een directe bijdrage aan uw veiligheidscultuurontwikkeling; alle medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden betrokken. In aanvullende interviews nodigen wij hen uit om meer detail te verstrekken. Daarna in ‘live’ sessies worden zij uitgenodigd om diepgaand en eerlijk met elkaar door te praten over veiligheid en vooral de optimalisatie daarvan. Door dit interactieve karakter ontstaat er een dieper veiligheidsbewustzijn en tevens een groter commitment aan gezamenlijk en individueel geformuleerde verbeteracties.

HSE Measurement

DutchEnglishGermanFrenchRussianChinese (Simplified)SpanishArabicItalian