Veiligheidscultuur

Weten waar je staat als organisatie op het gebied van veiligheid is van belang; weten waar je sterke en minder sterke kanten liggen, helpt je om met elkaar nog veiliger te worden. Interact heeft veel ervaring met het in beeld brengen van de veiligheidssituatie en –cultuur van organisaties. Onze metingen geven u goed zicht op uw huidige situatie en de gewenste situatie omtrent veiligheid in uw bedrijf. Onze metingen leveren een concreet verbeterplan op waarmee wij samen met u aan de slag gaan.

De metingen brengen niet alleen uw veiligheidssituatie en -cultuur in kaart, ze zijn ook een directe bijdrage aan uw veiligheidscultuurontwikkeling; medewerkers uit alle lagen van de organisatie worden betrokken  bij de meting en zij worden uitgenodigd om diepgaand en eerlijk met elkaar te praten over veiligheid. Door dit interactieve karakter ontstaat er een dieper veiligheidsbewustzijn en tevens een groter commitment aan geformuleerde verbeteracties.

De Safety Culture Assesment (SCA)

De Safety Culture Assesment (SCA) is een meting met een interactieve aanpak en een nadruk op consensus. Met medewerkers uit alle lagen van de organisatie bespreken we de huidige situatie en de gewenste toestand van veiligheid in uw organisatie. Dat doen we aan de hand van veiligheidselementen die voor u relevant zijn. De SCA is dus altijd maatwerk en een praktisch instrument waarmee u direct concrete verbeteracties kunt vaststellen. Door onze interactieve aanpak is het ook een uitstekend middel om commitment aan verbeteracties te verhogen en veiligheidsbewustzijn te creëren.

Wat levert het op?

  • goed zicht op de huidige veiligheidssituatie en -cultuur binnen uw organisatie op concrete veiligheidsaspecten;
  • een beeld van de gewenste veiligheidssituatie en –cultuur;
  • een concreet verbeterplan;
  • betrokkenheid en commitment van medewerkers uit alle lagen van de organisatie omdat met elkaar is bepaald welke verbeteringen nodig zijn;
  • een aanzet om ‘continue verbeteren’ teweeg te brengen;
  • de groei van het veiligheidsbewustzijn bij alle deelnemers.
BLmastsafety
DutchEnglishGermanFrenchRussianChinese (Simplified)SpanishArabicItalian