Een rode draad in al onze veranderingen is onze aanzet tot een “continu leren en verbeteren” binnen organisaties.

Peter Senge (grondlegger Lerende organisaties) stelt dat het succes van een organisatie wordt bepaald door hoe een organisatie collectief bereid is om te leren. Leren van tegenslagen. Leren van fouten/incidenten. Leren van uitgevoerde projecten. Of, hoe goed zijn we in staat om te luisteren naar medewerkers “dat het beter kan” en dit te proberen.

Juist als een organisatie erkent dat het altijd beter kan en niet schroomt om eens een andere weg te proberen omdat die mogelijk beter is, zal deze beter worden en groeien. Deze organisatie kan iets wat het daarvoor niet kon. 

Toch blijken organisaties vaak, veelal ten gevolge van het aanwezige leiderschap, het lastig te vinden om afstand te doen van hun huidige denk- en werkwijze. Ze houden het graag bij hetgeen ze altijd al deden, de huidige werkwijze. Senge echter, spreekt in dat geval van leerstoornissen. 

Essentieel is dat organisaties een vast mechanisme hebben, die ingebed is in de cultuur, om te leren en te verbeteren. Te leren van de omgeving, van fouten, van incidenten. Te leren door veranderingen die zijn doorgevoerd en deze te optimaliseren. Verbeteren misschien wel omdat de medewerkers zelf (mogen, durven, kunnen) aangeven dat het beter kan …….. .

Binnen veiligheidscultuur ligt onze focus op Just Culture en op efficiënte, en dus veiliger, processen. Deze methodieken zijn gericht op verbetering van hetgeen we fout/niet zo goed deden of hetgeen we nog beter denken te kunnen doen.

Cultuurverandering gaat om een mix van gedrag (resultante van onderstroom) en processen (bovenstroom). Het een mag het andere niet belemmeren. Het een moet het andere ondersteunen: een gedragsverandering gaat echt beter als de omgeving (dus ook het proces) dit ondersteunt.

.

Bij cultuurverandering kijken we niet alleen naar gedrag (en leiderschap) maar vaak dus ook naar processen.

De door ons toegepaste Brown Paper Methodiek gaat over het gezamenlijk bewerkstelligen van procesverbetering en draagvlakcreatie.