Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/5/f/e/interactconsult.com/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2715 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/5/f/e/interactconsult.com/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2719 Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /customers/5/f/e/interactconsult.com/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3615 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/5/f/e/interactconsult.com/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php:2715) in /customers/5/f/e/interactconsult.com/httpd.www/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 700 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/5/f/e/interactconsult.com/httpd.www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php:2715) in /customers/5/f/e/interactconsult.com/httpd.www/wp-content/plugins/onecom-vcache/vcaching.php on line 708 Interact, voorbeelden in de bouw en constructie

Bouw en constructie

Er is momenteel veel gaande in de bouw. Personeelstekorten, nieuwe technieken zoals Lean, BIM (en virtual reality) en prefab hebben hun intrede gedaan en worden reeds door velen zeer succesvol toegepast.

De bouw is echter ook een sector waar nog uitermate veel inefficiëntie te vinden is. Veelal is dit het gevolg van de specifieke cultuur die onder andere gekenmerkt wordt door een Top-Down benadering en een traditionele en behoudende instelling. Hierdoor vindt vernieuwing, leren en verbetering niet altijd plaats. Waar andere sectoren allang nieuwe strategische routes volgen, blijft de bouw op de oude voet verder gaan.

Dit geldt niet voor bouworganisaties en onderaannemers die door Interact worden begeleid. Wij leren slimmere werkmethodes aan, introduceren Lean, wij vergroten de commerciele slagkracht of verbeteren interne processen en culturen. Daarnaast professionaliseren wij de organisaties. Dit onder andere op het gebied van HR (personeelszaken) en effectief leiderschap. 

Speciaal zijn kwaliteit en dus faalkosten gedurende het gehele proces de aandacht waard. Deze zijn haast nergens zo geaccepteerd als in de bouw. Faalkosten van 10% worden haast standaard ingecalculeerd en dat in een sector waar prijzen en marges sterk onder druk staan! Door de diepgaande kennis van onze consultants en de deskundigheid van onze organisatie in de bouwsector, weten wij organisaties niet alleen binnen veilig vaarwater te houden, maar tevens een groei te laten doormaken, ook in moeilijkere tijden.

Ons proces is transparant en meetbaar

Onze langdurige ervaring in de bouwsector maakt dat wij in staat zijn om middels een vooraf vastgesteld plan en dus tijdsbestek, onze gemeenschappelijke doelen te realiseren. Tussentijdse evaluatie van mijlpalen zorgen hierbij voor dat een optimale transparantie en inzicht rond de reeds behaalde en de nog te realiseren resultaten.

Onze ervaring omvat o.a. verbetering van commerciele slagkracht, herstructurering, procesoptimalisatie, invoering van kwaliteitssystemen etc. We leiden u langs een stijgende lijn naar World Class Performance. Daarbij hanteren we het beste van de meest krachtige methodes en technieken uit o.a. TQM, PDCA en Lean. Uniek voor onze aanpak zijn hierin de zeven basisprincipes die wij onder onze regie door de organisatie deels zelf laten uitvoeren:

1.creeer urgentiegevoel en een gemeenschappelijke ambitie
2.het zichtbaar maken van verliezen
3.het teamgericht vaststelllen van de beste oplossingen
4.procesgericht organiseren en doorvoeren van verbeteringen
5.nieuwe standaarden overeenkomen en borgen
6.successen zichtbaar maken
7.nieuwe werkwijzen borgen                                                  

Blmanhelm

Projecten

 • Bouwondernemingen (NL/B): Invoeren van LEAN / LEAN cultuur.
 • Bouwonderneming (NL): Verhogen duurzame inzetbaarheid medewerkers
 • Bouwonderneming (NL): MT training management
 • Technische groothandel (NL/B): Doorvoeren van een brede cultuurverandering
 • Verhuurbedrijf Zwaar materieel (NL): Training
 • Handelsorganisatie (NL): Salesoptimalisatie
 • Installatiebedrijf Electro (NL): Strategie executie
 • Installatiebedrijf Electro (NL): Herinrichting verkoop & Cultuurverandering
 • Producent Laboratorium Intrumenten (NL): Heropzet internationaal verkoopnetwerk
 • Architectenbureau (NL): Voorbereiding schaalvergroting
 • Bouwonderneming (B, NL): Invoering lerende organisatie
 • Staalproducent (NL/UK): Procesoptimalisatie
 • Enzovoort
BLhoogovens

Een bouwproject in Lean

Opdrachtgever: Een middelgroot bouwbedrijf

Locatie:                 Nederland

Onze aanpak:

Onze opdrachtgever realiseerde door Lean te bouwen in een hoog tempo een geheel nieuwe vleugel voor een ziekenhuis.

Nadat onze opdrachtgever was geselecteerd, stond het bedrijf voor twee interessante vragen. Hoe realiseren we een bouwproject van 2600 m2 in drie bouwlagen binnen de gestelde periode van 10 maanden.

Onze opdrachtgever kon dankzij Lean bouwen de bouwtijd van het project drastisch verkorten.

De Lean filosofie was reeds eerder door ons geïntroduceerd en getraind en de Lean principes werden in het hoofdkantoor al toegepast.

Onder onze begeleiding is een werkvoorbereidingsdag georganiseerd waarbij alle betrokken partners inclusief de opdrachtgever waren. Hier leerde de bouwpartners elkaar reeds in een vroeg stadium kennen en stond het “samen verantwoordelijk zijn” centraal. Hierna volgde een Lean planningsdag volgens de Last Plannersystematiek waarbij de bouwpartners in goed overleg een zo sluitend mogelijke projectplanning realiseerden. De milestones kwamen vast in een projectplanning waarin alle betrokkenen zich geheel konden vinden.  Belangrijk bleek de mogelijkheid buffertijden aanzienlijk terug te brengen. Dit was een 2e belangrijke winst.

Vanaf het eerste moment (de meest efficiënte inrichting van de bouwplaats) tot aan het moment van oplevering is onder onze leiding het gehele project Lean uitgevoerd. Het project werd veel beter beheersbaar, er was een veel betere onderlinge afstemming. Kortom alles verliep veel efficiënter en effectiever.

Tijdwinst! Het totale bouwproces vanaf de voorlopig ontwerpfase, inclusief bouwvergunning en procedures, tot en met de oplevering heeft slechts 9 maanden geduurd. Zonder Lean zou de uitvoering van dit bouwproces waarschijnlijk 35 weken in beslag hebben genomen. Nu werd dit slechts 17 weken!

Daarnaast waren bouwplaatskosten en faalkosten beduidend lager dan onze opdrachtgever voorheen gewend was. De productiviteit per medewerkers hebben nu effectief een productiviteit van medewerkers steeg ca 30%.

Management Development programma

Client:                  Wereldwijd opererende onderneming in de kabel en draad branche

Locatie:               Nederland

Aanpak:

Onze opdrachtgever: een wereldwijd opererende onderneming in de kabel en draad branche, met hoofdkwartier in Amsterdam, Nederland. Zij waren explosief gegroeid, met name door een reeks van acquisities, en telt nu 8.100 medewerkers. In totaal bestaat de organisatie uit meer dan 60 bedrijven, gevestigd in 25 landen Het omzetniveau bedroeg WW ruim € 1.7 miljard.

De organisatie volgde een ‘local-for-local’ ondernemings-strategie en een sterk decentrale structuur. Dit resulteerde in een redelijk zelfstandig en tamelijk geïsoleerd opereren van de ± 60 bedrijven die tot Holding behoren. In de praktijk kon dit leiden tot een hoge mate van onderlinge concurrentie. Samenwerking over grenzen en bedrijven was vooral incidenteel. Er was ook niet echt sprake van uitwisseling en synergie in commercie, bedrijfsvoering en/of R&D.  De cultuur werd vooral bepaald door de lokale bedrijfsvoering en lokale management stijl. In die zin was er minder sprake van een gezamenlijke cultuur en een gedeeld gevoel tot dezelfde onderneming te behoren. Samenwerking tussen het management de bedrijven ging vooral via formele lijnen, waardoor het oplossen van problemen tussen en over bedrijven vaak complex en tijdrovend bleek te zijn. Verder werd het duidelijk dat door de sterke groei van de organisatie er geen duidelijk zicht was op de kwaliteit van het management in de diverse bedrijven en mogelijke talentvolle opvolgers. Dit, terwijl door de groei van de organisatie en vereiste verschuivingen binnen het management belangrijke vacatures op sleutelposities werden voorzien.

Natuurlijk wilde men graag de voordelen van het lokale ondernemerschap behouden. Maar door ontwikkelingen in de markt en bij concurrenten, onderkende men ook de noodzaak om meer als één onderneming te opereren.

Men onderkende enkele belangrijke eisen die aan leiderschap en managers gesteld zouden moeten worden:

– Beschikbare en capabele Holding managers en opvolgers, die de organisatie in staat te stellen wereldwijd succesvol als één onderneming te opereren, en om tijdig en effectief vacatures te vervullen, ongeacht waar en wanneer deze zich zouden aandienen

– Een nieuwe Holding leiderschap stijl en cultuur, leidend tot managers die binnen de onderneming kunnen en willen opereren als ‘ambassadors’, en in hun afwegingen in staat zijn om de juiste balans te vinden tussen holding en lokale belangen

– Managers met ‘nieuwe en andere’ kwaliteiten, die hen in staat stellen om succesvol over grenzen en bedrijven heen samen te werken om zo synergie en efficiëntie te genereren in commercie, bedrijfsvoering en R&D.

Het proces en de resultaten.

Ons voorstel was om een in-company ontwikkelingsproces in te richten voor potentiële senior managers, wat zou moeten resulteren in de volgende resultaten:

– Zicht op aanwezig management potentieel, talenten die gemotiveerd zijn om hun loopbaan verder op te bouwen binnen de Holding onderneming

– Capabele en mobiele opvolgers voor senior en executive posities

– Een actief netwerk van ‘ambassadors’, managers die toonbeeld zijn van de nieuwe cultuur en deze ook willen uitdragen, daarbij ook opkomend voor de belangen van Holding

– Groeiende en succesvolle samenwerking van managers tussen en over de lokale bedrijven in de dagelijkse bedrijfsvoering,

– Praktische en effectieve korte termijn oplossingen voor ‘real-life’ bedrijfsproblemen waarvoor men een oplossing wil hebben, dit om direct en zo concreet mogelijk de voordelen en rendement van leren en ontwikkelen te bewijzen

Verder stelden wij voor dat de Board eigenaar van dit ontwikkelingsproces zou moeten zijn.

De resultaten waren opmerkelijk, zowel in de Master Classes, als het ontwikkelingsproces.

Startend met 16 deelnemers, afkomstig uit 10 verschillende landen en drie continenten, stond er na 2 jaar een hecht team managers, klaar om door te stromen naar senior management posities. Sterker nog, inmiddels zijn er al vier deelnemers benoemd in senior of executive posities.

Volgens de Board en het management, is er ook aanzienlijke synergie boven tafel gekomen en opgestart tussen de diverse bedrijven in de verschillende werelddelen, leidend tot bijvoorbeeld nieuwe product portfolio’s, klanten en markten, en nieuwe of andere wijze van organiseren.

Ook worden er concreet directe besparingen gerealiseerd (± € 600.000 jaarlijks) door het opvolgen en doorvoeren van een advies van de Master Class groep om aanwezige R&D technologie op bepaalde gebieden te integreren en centraliseren.

Als laatste ziet men op Holding niveau maar ook bilateraal een sterk verbeterde samenwerking tussen bedrijven en een ontwikkeling van diverse netwerken tussen managers in de verschillende bedrijven en landen, mede door de opbouw en versteviging van persoonlijke relaties tijdens de Master Classes.

Alle deelnemers beoordelen de Master Classes als zeer positief in termen van concrete bijdrage aan hun persoonlijk functioneren, hun kennis en persoonlijke ontwikkeling. Ook vinden zij het zeer waardevol nu een wereldwijd netwerk te hebben van collega’s, en ook meer het gevoel te hebben deel uit te maken van één organisatie.

Gebaseerd op de bevindingen van de deelnemers besloot de Board om onze wijze van management ontwikkeling voort te zetten. Een leerproces dat bewezen heeft niet alleen waardevol voor de deelnemers te zijn, maar zeker ook voor de onderneming.

Integraal verandertraject (Cultuur, leiderschap, processen, communicatie)

Client:                  Wereldwijde bottelaar van frisdranken

Locatie:               Nederland

Aanpak:

Onze opdrachtgever, de Nederlandse vestiging van ‘s werelds grootste bottelaar van frisdranken, kampt met een aantal vragen:

– Realiseren wij als organisatie datgene wat wij in onze missie schrijven?

– Zijn wij als organisatie er echt van overtuigd dat onze klanten ons zien als de meest gewaardeerde en gerespecteerde supply-chain organisatie?

– Aan welke criteria dien je dan te voldoen? Nu en in de toekomst?

– Hoe geengageerd is ons personeel om ons doel te realiseren? En, wat dienen wij te doen om dit te maximaliseren?

– Wat is de meest effectieve stijl van leidinggeven? Waar dienen wij onszelf te verbeteren?

– De interne communicatie verloopt stroef. Wat kunnen wij doen om dit te veranderen?

Onze aanpak heeft geleid tot een veel gestroomlijnder organisatie.

 • Veel van de productieprocessen waren reeds geautomatiseerd. Onze aanpak richtte zich dus op de ondersteunende processen, waaronder onderhoud, magazijn en logistiek. Hier zijn belangrijke verbeteringen aangebracht die veel operationeel (en ook kwalitatief) voordeel hebben opgeleverd.
 • De organisatiecultuur en leiderschap hebben een zeer belangrijke verbetering ondergaan. De vrijwel afwezige dialoog tussen uitvoering en opleiding kwam op gang, de medewerkers begonnen zich steeds meer betrokken te voelen bij de organisatiedoelstellingen en de algehele moraal nam merkbaar toe. Een opvallend maar niet onbelangrijk neveneffect was de afnemende invloed van de vakbond op de organisatie.
 • Dit alles had zeer grote gevolgen voor de kwaliteit, de operationele winst en uiteindelijk de klantevredenheid.

Cultuurverandering in een electrotechnische groothandel

Opdrachtgever: Wereldwijde electrotechnische groothandel

Locatie:                 Vestiging Nederland

Onze aanpak:

Hoe maak ik van onze organisatie die te leiden heeft gehad van talloze directiewisselingen, weer een gezonde dynamische organisatie? Dit is de vraag die de nieuw aangestelde CEO ons stelde?

De organisatie met 16 landelijke vestigingen heeft een komen en gaan van CEO’s meegemaakt met als gevolg, dat ook vestigingsleiders uiterst voorzichtig zijn geworden in hun acteren. Een ieder voelt zich verantwoordelijk voor het eigen deel en vecht om hier een maximaal resultaat uit te halen. Dit resulteert zelfs in een sterke onderlinge concurrentie. Van een gemeenschappelijk doel en cultuur is geen sprake.

Daarnaast is er een hoge mate van inefficientie binnen de organisatie, systemen zijn niet op orde en processen zijn niet in alle gevallen logisch en lean.

Onze aanpak heeft zich vooral gericht op de organisatiecultuur en vooral op de cohesie tussen de vestigingen.

Na een adequate formulering van de visie, missie en kernwaarden van de onderneming is de executie en naleving (liever de omarming) daarvan op meerdere fronten verbeterd. De interne communicatie en onderlinge afstemming hebben belangrijke aandacht gekregen. Er zijn maandelijkse masterclasses georganiseerd voor de hoofden binnendienst. Er is een effectief overleg tussen vestigingsmanagers onderling en met de leiding gerealiseerd. Daarnaast hebben wij mensen op sleutelposities (inclusief directie) gecoached, zijn er trainingen door ons verzorgd en is er zelfs een interne  Academie opgericht waar mensen na binnenkomst, maar ook gedurende hun gehele loopbaan bij de onderneming op regelmatige basis bijgeschoold.

BLbusinessleaders

Cultuurverandering door vergadercoaching

Opdrachtgever: Importeur en distributeur van kapitaalgoederen

Locatie:                 Nederland

Onze aanpak:

Situatie

Veel managers hadden een hekel aan meetings. Vergaderingen werden als saai, chaotisch en tijdverspilling ervaren. Tegelijkertijd had men de hoop eigenlijk al opgegeven en werd het als onvermijdelijk geaccepteerd.

Vraag Klant

“Onze vergaderingen lopen vaak uit en leveren te weinig op. Maar we willen géén vergadertraining, die hebben we al gehad. We willen aandacht voor de zachte en harde kant, en we willen dat het écht verbetert.”

Aanpak

Vergadergedrag

Na een korte opfristraining over goed vergadergedrag gaf het MT elkaar positieve én confronterende feedback. Gezamenlijk is een lijst van vergaderprincipes opgesteld waarin (on) gewenst gedrag concreet werd benoemd. Het voltallige MT committeerde zich aan deze regels én aan het actief feedback geven hierop. Na een brainstorm over hoe positief gedrag gestimuleerd kan worden werden er ook concrete sancties vastgesteld, want “een norm zonder consequentie is geen norm”. Interact leverde een vergadercoach die de vergaderingen observeerde en de laatste tien minuten vragen stelde en feedback gaf over het vergadergedrag. Aan het einde van de vergadering werd gezamenlijk geëvalueerd a.h.v. een scoreformulier met de afgesproken vergaderprincipes. De score werd voor iedereen zichtbaar gepubliceerd.

Vergaderstructuur

Er was maar één vergadering waarin allerlei onderwerpen (van administratieve zaken tot strategische analyses) aan de orde kwamen. Korte-termijn brandjes hadden hierdoor altijd de overhand, strategische zaken bleven liggen. Gezamenlijk hebben we een duidelijke vergaderstrucuur opgezet met aparte vergaderingen voor aparte thema’s, een standaardagenda en een online Actie & Besluitenlijst.

Daarnaast hebben we de Plan-Do-Check-Act-cyclus voor de belangrijkste thema’s op een rijtje gezet. Hierbij bleek o.a. dat:

– strategische doelen niet systematisch in acties werden omgezet

– de voortgang onduidelijk was omdat Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) ontbraken

– bestaande rapportages vaak niet goed aansloten op de plannen, niet visueel waren, en niet actief gebruikt werden in discussies

Stap voor stap werden deze punten opgepakt, waarbij medewerkers intensief werden betrokken en zo meer zicht kregen op hun werkzaamheden en de werkwijze binnen het MT

Resultaat

MT zich meer bewust van eigen gedrag en invloed.

Opener sfeer, meer feedback geven op gedrag, sneller ingrijpen op ongewenst gedrag

Vergaderingen korter, plezieriger en effectiever. Zaken afmaken.

Duidelijkheid door meer structuur

MT-leden gingen deze aanpak in hun eigen teams toepassen, wat het positieve effect op de organisatie sterk vergrootte

BLschaak

Strategie executie in een ICT organisatie

Opdrachtgever: Middelgrote ICT organisatie met internationale ambities 

Locatie:                 Vestiging Nederland

Onze aanpak:

Een relatief jonge en snelgroeiende ICT onderneming met ca 100 medewerkers met internationale ambities heeft ambitieuze plannen maar komt niet tot executie. Er zijn strategische doelstellingen geformuleerd, maar deze krijgen per BU een andere interpretatie en de lijn ontbreekt daardoor. In de  organisatie werken hoofdzakelijk hoog opgeleide specialisten. De aansturing is entrepeneurial

De vraag aan ons was:

Help ons met het ontwikkelen van de strategie en help ons deze strategie vast te houden en consequent uit te voeren.

Ontwikkel een traject waarin we onze cultuur definiëren en door de verschillende units heen, lokale kleur geven.

Zorg voor goede programma’s om ons management en onze sales op niveau te krijgen.

In onze aanpak richtten wij ons op het volgende:

Wij hebben aangevangen met een Strategie workshop met het directieteam, gebruikmakend van Kaplan & Norton’s Strategy Map.

De hieruit volgende strategische doelen hebben we doorvertaald naar BU doelen.

Samen met de CEO en de rest van het MT is een Strategisch kwadrant ontwikkeld.

Middels Quarterly meetings zijn de vorderingen gevolgd en is waarnodig actie genomen.

Met betrekking tot de cultuur zijn workshops georganiseerd. Zowel de huidige cultuur als de meest optimale cultuur zijn vastgesteld. Vervolgens zijn acties uitgevoerd om de optimale cultuur daadwerkelijk te bewerkstelligen en te beklijven

DutchEnglishGermanFrenchRussianChinese (Simplified)SpanishArabicItalian