Basisprincipes voor teams

  1. De teamtaak is zo compleet mogelijk en kan gekoppeld worden aan een meetbaar resultaat; er is sprake van een afgebakend werkpakket met daarin een hoge samenhang van activiteiten.
  2. De taken van de teamleden zijn onderling afhankelijk, zodat de activiteiten elkaar aanvullen.
  3. De omvang van het team is zodanig dat de teamleden een herkenbare bijdrage leveren aan het teamresultaat, dat er voldoende snel goede beslissingen kunnen worden genomen en dat het niet te kwetsbaar is.
  4. Het team heeft voldoende regelmogelijkheden en bevoegdheden om de teamtaak zo zelfstandig mogelijk te kunnen uitvoeren.
  5. Het team verzorgt zoveel mogelijk zelf de benodigde afstemming binnen het team en met de omgeving.
  6. De leden van het team zijn voor meerdere taken binnen het team inzetbaar, zodat het werk in alle voorkomende situaties doorgang kan vinden.  Interne statusverschillen mogen een flexibele werkverdeling en de interne mobiliteit niet in de weg staan.
  7. Het team beschikt over eigen middelen en informatie en is in de ruimtelijke indeling herkenbaar.
  8. De besturingssystemen moeten aansluiten op zelfstandigheid en resultaatverantwoordelijkheid van het team.
  9. Het beloningssysteem moet aansluiten op teamwork en is zo ingericht, dat het de leden uitdaagt een bijdrage te leveren aan het groepsproces, maar tevens de teamleden individueel prikkelt zich verder te ontwikkelen.

Bron: Pierre van Amelsfoort

fjI0cXl0Q8GlS9fPw33n_magic-carpet-3-wally-winners-lpsr-2017-1920x1080

Voor meer informatie:

Bert van der Linden

0031629319046

DutchEnglishGermanFrenchRussianChinese (Simplified)SpanishArabicItalian