Veel organisaties zien zelfsturing als de heilige graal om flexibeler, wendbaarder, gemotiveerder en vooral succesvoller te worden. En dat kan het ook zijn, mits we een dergelijke transformatie zorgvuldig uitvoeren. Inmiddels zijn er talloze voorbeelden waar dat goed is gelukt. Denk aan Semco, Buurtzorg en Finext om een paar voorbeelden te noemen.

Maar er bestaan ook organisaties die terug gaan naar de oude structuur omdat de transformatie is mislukt (hoewel vaak begeleidt door ‘deskundigen’ )

Wij begeleiden organisaties op vakkundige wijze op hun weg naar zelfsturing. Wij bouwen aan zelfsturende teams. Teams die het teamdoel efficient willen realiseren, maar die zich wel als onderdeel blijven zien van het grotere geheel: één team opgebouwd uit teams.

Uit onze (promotie)onderzoeken blijkt dat velen worstelen met het organiseren van zelfsturing. Het vraagt veel van organisaties om oude hiërarchieën plaats te laten maken voor de autonomie van teams. Zeker bij aanvang is dit voor veel betrokkenen nog moeilijk.

De organisatie in totaal moet aanvaarden dat verantwoordelijkheden anders komen te liggen. Verplatting met als gevolg andere communicatie/overlegstructuren, managementstijlen, de rol van het topmanagement naar Leadership Team: alles wordt anders. Veel procedures en systemen gericht op controle en verantwoording verdwijnen om het bijbehorende zelfsturende gedrag te laten ontstaan. Persoonlijk leiderschap, vertrouwen, teamwork, onderlinge afstemming, ondernemendheid, het geven en nemen van verantwoordelijkheid en teamresultaten worden sleutelelementen. Juist hierdoor kunnen organisaties enorm aan slagkracht winnen.

Het invoeren van zelfsturing is een complex en gefaseerd proces dat veel aandacht vereist en is, zonder de juiste begeleiding, veelal gedoemd om te mislukken.

Zelfsturing is zorgvuldig maatwerk. Wij helpen u graag om te kijken welke aanpak het best past bij uw organisatie. Wij leren teams en management optimaal bij te dragen aan het succes en dragen actief bij aan de gefaseerde implementatie. Wij geloven er, gebaseerd op de juiste uitgangspunten, sterk in dat veel organisaties veel meer potentieel bezitten dan dat zij momenteel benutten.

Zie ook onze Blog artikelen .