Zorg

DE GEZONDHEIDSZORG IS VOORAL EEN MENSENKWESTIE

Veel organisaties in de zorg zijn met verbeteren bezig. Vaak in het kader van Lean. De nadruk ligt hierbij vaak op kostenbesparing, processen en ‘tools’ als procedurehandboeken, kwaliteitscertificaten en automatisering. Natuurlijk zijn dit belangrijke issues waar ook Interact zich op richt. Maar naast optimalisatie van operationele processen zijn (vooral) ook cultuur, gedrag, persoonlijk leiderschap en het algemeen leiderschap essentieel. Want een organisatie kan zich nooit verder ontwikkelen dan haar mensen. Tegelijkertijd beïnvloed ‘het systeem’ het gedrag van mensen, dus richten onze interventies zich op een samenhangende verandering.

ONZE KRACHT LIGT IN HET WERKEN MET UW MENSEN

Wij richten ons op de wisselwerking van het managementsysteem dat de continue verbetering helpt bewaken en bijsturen en op de ontwikkeling van de mens binnen de zorgorganisatie. Dit kan bijvoorbeeld verbetering van sub-processen als communicatie en kwaliteit, tevens gedragsverandering en de ontwikkeling van vaardigheden inhouden. Dit kunnen leidinggevende vaardigheden zijn maar tevens het leren opstellen van en omgaan met budgetten of PDCA verbetercycli.

Wij richten ons op effectief leiderschap EN op de medewerkers. Deze bezitten een waardevolle schat aan kennis en vaardigheden, die veelal te weinig benut wordt en daardoor zelfs achterblijft. Dit leidt tot demotivatie, gedeelde of niet genomen verantwoordelijkheden, fouten, situaties van onveiligheid, en talloze andere ongewenste gevolgen.

Essentieel voor onze aanpak is het reduceren van de vaak belemmerende hiërarchie ten faveure van coachend leiderschap hetgeen leidt tot organisaties waar medewerkers zelf de beste besluiten kunnen en mogen nemen.

ONZE AANPAK LEIDT TOT DE HOOG PRESTERENDE ORGANISATIE.

Voor medewerkers is het er veel aangenamer om te werken in organisaties die echt presteren. Doelstellingen als het verhogen van veiligheid, het reduceren van wachtlijsten en het leveren van kosteneffectieve prestaties volgen als vanzelf. Leidinggevenden zijn bewuster en vaardiger en dragen met hun kennis van de werkvloer actief bij aan effectiviteitsverhoging en continue verbetering. Interdisciplinair eigenaarschap in nauwe samenspraak met de medische staf, leidt tot betere stroomlijning van processen rond de directe patiëntenzorg, in de administratieve omgeving en in de keten met andere zorgaanbieders. Samenwerkingsverbanden met leveranciers worden opgezet op basis van win-win. Kortom er wordt een totale integrale verbetering ingezet.

Blthuiszorg
DutchEnglishGermanFrenchRussianChinese (Simplified)SpanishArabicItalian