Voor veel organisaties is veiligheid gelijk aan het nauwgezet volgen (en monitoren) van procedures en voorschriften, het voldoen aan wet- en regelgeving en het goed doorstaan van inspectierondes. 

Sommige organisaties zijn al verder en zijn NEN gecertificeerd voor de cultuurladder (zie ons IHMS programma).

Maar duurzame en vooruitstrevende veiligheid bestaat alleen als deze volledig ingebed is in het DNA van de organisatie. Een echte cultuur van veiligheid moet de nummer 1 prioriteit van het top-management en medewerkers zijn. 

Echte veiligheid vereist een continu intrinsiek veilig gedrag, veilig denken en een groot situatiebewustzijn bij alle medewerkers op ieder niveau. 

Veiligheid is een beleidskwestie. Maar een veiligheidscultuur dwing je niet af. Je dient er zorgvuldig aan te bouwen. Samen willen leren en niet in herhaling vallen vereist constructief kritisch denken en kritiek mogen uiten. Niet ‘het managen en afstraffen van fouten’ maar juist het bespreekbaar maken daarvan is een sleutelelement (just culture). 

Interact past veel technieken uit de luchtvaart toe, de meest vooruitstrevende vorm van veiligheidscultuur. Wij ondersteunen complete verandertrajecten: Te beginnen met nul-metingen en interviews, (on-line) metingen, volledige training (o.a. een updated cultuurladder – IHMS), luchtvaart gerelateerde workshops, CREW Resource management voor team optimalisatie, gedragsverandering en beklijving/continu verbeteren.

Afhankelijk van wat er nodig is kiest Interact in overleg met de opdrachtgever een bepaalde aanpak.